10 June 2015 ประกาศรับสมัครงานจากกลุ่มบริษัท BTS Group ตำแหน่ง Investor Relation

มีประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์  (Investor Relation Officer) จาก BTS Group มาให้ ครูพิ้งช่วยตามหาคนเก่งไปร่วมงานอีกแล้วนะคะ

งานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หลักๆคือการ ‘สื่อสารข้อมูลขององค์กรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งจะครอบคลุมหัวข้อ ธุรกิจ / ผลการดำเนินงาน / สถานะทางการเงิน / วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย / แผนงานและกลยุทธ์ รวมถึง ธรรมาภิบาล ให้แก่ นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารสองทางที่จะช่วยสะท้อนราคาหุ้นของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง

สำหรับหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้ ได้แก่

– การวางแผนงานการประชาสัมพันธ์

– จัดทำ Presentation และสื่ออื่นๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารและนักลงทุน

– ดูแลอัพเดทข้อมูลในส่วน Investor Relation บนเวบไซต์บริษัท

– ติดตามการออกบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

– ติดตามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

– จัดการประชุม , Roadshow, Earning Call Conference และ อีเวนท์เพื่อนักลงทุนอื่นๆ

– ติดต่อประสานงานทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก และ ดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น การบัญชี การเงิน การบริหาร เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ

– มีระดับฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับ Fluent

-มีทักษะด้านการนำเสนอ และ การวางแผนที่ดี

-มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี

-มีทักษะในการสร้างเครือข่ายในสังคมนักลงทุน

-มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint และ อินเตอร์เนต

-สอบผ่าน หรือ กำลังเป็นผู้สมัครสอบ CFA ทุกระดับ จะเป็นคุณสมบัติที่พิจารณาเป็นพิเศษ

ท่านใดสนใจและมีคุณสมบัติ สามารถส่ง Resume มาให้ครูพิ้งได้ที่ pinkfinancialcoach@gmail.com หรือ pinkschools@gmail.com ได้เลยค่ะ

ครูพิ้ง
Say Hello

ครูพิ้ง

Program Director at Pink School of Finance
เพราะครูพิ้งเชื่อในโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตจากการส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้กับผู้อื่น เมื่อ 5 ปีก่อน ครูพิ้งจึงทำการตั้งโรงเรียน Pink School of Finance ขึ้นเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรการเงินบนพื้นฐานของหลักสูตรการลงทุนระดับโลกที่ชื่อว่า CFA เพื่อคนทุกระดับความรู้และพื้นหลัง และยังคงมุ่งมั่นที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆของโลกการเงินผ่านตัวอักษรตลอดไปไปด้วยความสุขใจที่ได้จุดประกายความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ทุกคน
ครูพิ้ง
Say Hello

Comments

comments

Author: ครูพิ้ง
Tags